Paslaugos

Mes teikiame teisines paslaugas tiek privatiems, tiek verslo klientams įvairiose teisės srityse, specializuojamės atstovauti, ginti teisme ir kitose ginčų sprendimo institucijose. Kontoros teisininkai teikia teisinę pagalbą Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, taip pat valstybės institucijoms.

Baudžiamoji teisė
Kvalifikuota gynyba ir atstovavimas baudžiamajame procese. Mūsų kontoros advokatai profesionaliai teikė teisines paslaugas ne vienoje didelio atgarsio visuomenėje sulaukusių baudžiamųjų bylų. Savo klientų teises ir interesus giname ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse teisminėse institucijose. Baudžiamajame procese, netausodami energijos ir laiko, giname įtariamuosius ir kaltinamuosius, taip pat atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus. Teikiame konsultacijos ir gynybą dėl tarnautojų tarnybinių nusikaltimų.
Administracinė teisė
Ginčų, problemų sprendimas visuose ginčų sprendimų etapuose. Mes konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus įvairiais administracinės atsakomybės klausimais. Profesionaliai atstovaujame administracinių teisės pažeidimų, administracinės nuobaudos skyrimo, apskundimo, panaikinimo, specialios teisės atėmimo ir termino sutrumpinimo klausimais. Atstovaujame ginčuose dėl neteisėtų, nepagrįstų valstybės ir savivaldos bei kitų institucijų veiksmų, sprendimų ir/ar neveikimo.
Darbo teisė
Kontoros advokatai teikia teisinę pagalbą visais darbo teisės klausimais. Atliekame galiojančių darbo sutarčių teisinį įvertinimą, rengiame komercinių paslapčių apsaugos sutartis, konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais, taip pat atstovaujame šalių derybose bei visų instancijų teismuose.
Šeimos teisė
Teikiame teisinę pagalbą šeimos teisinių santykių srityje: konsultuojame sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, tarpusavio ir vaikų išlaikymo bei kitais klausimais, ruošiame ikivedybinės ir vedybinės sutartis, rengiame procesinius ir kitus dokumentus reikalingus santuokos nutraukimo bylose bei atstovaujame savo klientus nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių sutarimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinio kaltės visų instancijų teismuose. Atstovaujame bei teikiame teisines konsultacijas paveldėjimo teisės klausimais.
Sutarčių teisė
Kontoros advokatai bei teisininkai klientus atstovauja derybose dėl įvairių sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo, ruošia civilines sutartis (panaudos, nuomos, pirkimo – pardavimo, rangos ir kt.) bei atlieka sutarčių teisinį įvertinimą. Kontoros advokatai atstovauja klientus civilinėse bylose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei kituose sutartiniuose ginčuose.
Nekilnojamojo turto ir statybos teisė
Kontoros advokatai bei teisininkai ruošia nekilnojamojo turto pardavimo, nuomos, subnuomos, įkeitimo, rangos, subrangos bei kitas sutartis, konsultuoja teisiniais statybos veiklos, statybos dalyvių teisių ir pareigų įgyvendinimo ir vykdymo bei kitais klausimais.
Įmonių teisė
Įmonių steigimas, registravimas, pertvarkymo, reorganizavimas, įsigijimas. Atstovavimas šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.
Mokesčių teisė
Rengiame skundus ir atsiliepimus mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms, taip pat atstovaujame klientų interesams mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose. Teikiame teisinę pagalbą klientams derybose, pasirašant susitarimus su mokesčių administratoriumi dėl mokesčių dydžio bei teikiame kitas su mokesčiais ir mokestiniais ginčais susijusias paslaugas.
Draudimo teisė
Kontoros advokatai ir teisininkai nuolat teikia teisinę pagalbą vienoms didžiausių draudimo įmonių Lietuvoje bei draudėjams įvairiais draudimo teisės klausimais. Teikiame teisines išvadas dėl draudimo išmokos mokėjimo, atsisakymo mokėti pagrįstumo, konsultuojame draudimo sutarčių sudarymo bei vykdymo, perdraudimo, subrogacijos, draudimo įmonių veiklos bei kitais aktualiais klausimais. Klientus atstovaujame sprendžiant ginčus, susijusius su draudimo teisiniais santykiais visų instancijų teismuose.
Intelektinės nuosavybės teisė
Konsultuojame ir atstovaujame klientus įvairiais intelektinės nuosavybės klausimais, rengiame sutartis ir kitus dokumentus, atstovaujame derybose.
Pacientų teisės
Kontoros advokatai ir teisininkai nuolat teikia teisinę pagalbą pacientams dėl netinkamai teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.
Bankroto teisė, įmonių restruktūrizavimas
Teikiame su įmonių bankrotu bei restruktūrizavimu susijusias, teisines paslaugas. Rengiame pareiškimus teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, giname skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesus kreditorių susirinkimuose bei teisme.
Atstovavimas teisme, arbitraže ir kitose institucijose
kitos teisės sritys