Apginti valstybės tarnautojo interesai

posted in: Naujienos | 0

Vienoje Lietuvos Respublikos ministerijų, vadovaujantis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo nuostatomis, buvo atliktas pareiškėjos, Ministerijos tarnautojos, tarnybinės veiklos vertinimas, t. y. įvertinti pareiškėjos gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir jos kvalifikacija bei pasiekti rezultatai. Valstybės tarnautojos veikla ilgus darbo metus Ministerijoje buvo vertinta tik „gerai“ ir „labai gerai“, tačiau pastarųjų metų tarnybinė veikla Tarnybinės veiklos vertinimo išvada buvo įvertinta „patenkinamai“. Dėl „patenkinamo“ tarnybinės veiklos vertinimo ministro Įsakymu valstybės tarnautojai suteikta nuosekliai žemesnė kvalifikacinė klasė.

Pareiškėja, nesutikdama su tokiu vertinimu, teikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriuo ginčijo vertinimo procedūrą, nes Tarnybinės veiklos vertinimo išvada nebuvo pagrįsta jokiais faktiniai duomenimis, grindžiama subjektyvaus pobūdžio argumentais, jog pareiškėja iš esmės vykdė užduotis, tačiau trūko atsakomybės, pavedimų vykdymo kokybės ir spartos, darbo efektyvumo ir pan., taip pat prašė iš atsakovės Ministerijos priteisti neišmokėto darbo užmokesčio dalį bei atlyginti neturtinę žalą.

Šalims pateikus įvairiapusius konkrečius pareiškėjos veiklos pavyzdžius, teismas, atlikęs pareiškėjos tarnybinės veiklos vertinimą, konstatavo, kad skyriaus vedėjo surašyta Tarnybinės veiklos vertinimo išvada nėra grindžiama objektyviais duomenimis, todėl negali būti laikoma pagrįsta. Šiuo pagrindu nepagrįstu ir neteisėtu laikytinas ir Įsakymas, kuriuo pareiškėjai suteikta žemesnė kvalifikacija, todėl Įsakymas naikintinas. Tokiu būdu, Teismas priteisė pareiškėjai negauto atlyginimo dalį bei dalį neturtinės žalos atlyginimo.

Šioje administracinėje byloje klientą atstovavo ir konsultavo kontoros Mikulskas, Baliūtis, Vasilionokas ir partneriai LAW&SUIT advokatas Renaldas Baliūtis bei advokato padėjėja Jolanta Triponė.