Už Vilniaus valdžios klaidą mokesčių mokėtojai sumokės per 13 tūkst. eurų

posted in: Naujienos | 0

Advokatas Renaldas Baliūtis apgynė kliento interesus dėl neteisėto atleidimo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.

Iš valstybės tarnybos Vilniaus savivaldybės administracijoje atleistas darbuotojas privalo būti grąžintas į darbą, nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Be to, už priverstinę pravaikštą šiam darbuotojui bus išmokėta daugiau kaip 13 tūkst. eurų.

2015-ųjų spalį valstybės tarnautojas (pavardės nenorėjo viešinti – LRT.lt) buvo atleistas iš valstybės tarnybos Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje dėl panaikintos valstybės tarnautojo pareigybės. Prieš atleidimą, įspėjamuoju laikotarpiu, darbuotojas gavo tris pasiūlymus eiti naujas pareigas, tačiau jos buvo žemesnės nei teisės aktų tvarka turėjusios būti siūlomos to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, kurias nukentėjusysis ėjo iki atleidimo iš valstybės tarnybos, todėl asmuo pasiūlymų eiti žemesnes pareigas atsisakė.

Darbuotojui buvo žinoma apie galimybę eiti ir kitas laisvas jo kategorijos pareigas (naujai steigiamo skyriaus vedėjo pareigybę), nes jis atitiko tų pareigybių aprašymuose nustatytus specialius reikalavimus (darbo patirties, išsilavinimo, kvalifikacijos), visada dirbo nuoširdžiai, neturėjo jokių nuobaudų, jo darbas buvo vertinamas labai gerai, – tačiau pareiškėjui šios pareigos nebuvo pasiūlytos, motyvuojant tuo, kad valstybės tarnautojas neatitinka keliamų specialių reikalavimų (turėti ne mažesnę kaip 1 metų biudžeto rengimo patirtį).

Dėl šių teisės normų pažeidimo asmuo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, skųsdamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neteisėtus veiksmus. Ginčas pasiekė Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuris gruodžio 1-ąją priėmė atleistam darbuotojui palankų sprendimą.

Teismas nurodė, kad siūlymo užimti laisvas (esamas ar numatomas) karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kurias jis yra tinkamas užimti, pareigos nevykdymas, nepateikimas ir (ar), esant šio tarnautojo sutikimui, jo nepaskyrimas į šias pareigas, paprastai yra savarankiškas pagrindas tokio tarnautojo atleidimą pripažinti neteisėtu.

Taip teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, nusprendė, kad pareiškėjas atitiko vieno iš skyriaus vedėjo pareigybei keliamus specialius reikalavimus; pripažino, kad valstybės tarnautojas atleistas neteisėtai; grąžino jį į valstybės tarnybą Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje tos pačios kategorijos pareigose; priteisė už devynis mėnesius kompensaciją (beveik 13 tūkst. Eur) už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš valstybės tarnybos iki teismo priėmimo dienos bei 500 Eur neturtinės žalos dydį.

Savivaldybė džiaugiasi gera reorganizacija

Vilniaus savivaldybės Administravimo ir apskaitos skyriaus vedėja Daiva Kinachienė teigia, kad per pastaruosius dvejus metus daugiau nebuvo nė vieno atvejo, kai savivaldybė neteisėtai atleidžia darbuotoją ir vėliau turi grąžinti jį į darbą ir išmokėti kompensaciją už priverstinę pravaikštą.

„Per visą 2015 m. reorganizacijos laikotarpį tai yra vienintelis atvejis, kai asmuo Apeliacinio teismo sprendimu grąžinamas į darbą, nors pakankamos patirties užimti vadovo poziciją neturėjo. Vilniaus apygardos administracinis teismas tai ir buvo nustatęs, ir šiame teisme savivaldybė bylą laimėjo“, – portalui LRT.lt komentavo D. Kinachienė.

Pasak skyriaus vedėjos, pernai birželį įvykusi Vilniaus savivaldybės administracinio aparato reorganizacija esą sukėlė mažiausiai teisminių ginčų ir mažiausiai išmokėtų kompensacijų sumų požiūriu per visą praėjusių 4-5 metų reorganizacijų istoriją. „Tai galėtume lengvai pagrįsti ir išmokėtų kompensacijų dydžiais. Be to, ir teismo motyvai, kuriais šiuo konkrečiu atveju darbuotojas buvo grąžintas į tarnybą, buvo labiau vertinamojo pobūdžio, nekonstatuojant pačios reorganizacijos neteisėtumo fakto. Per pastaruosius dvejus metus tai yra pirmas ir vienintelis atvejis, kad darbuotojas po reorganizacijos būtų grąžintas į darbą“, – LRT.lt kalbėjo D. Kinachienė.

Vykdant sdministracijos reorganizaciją 2015 m. darbuotojų skaičius buvo sumažintas 62 etatais (6,6 proc.) – nuo 936 iki 874. Reorganizacijos metu iš viso atleisti 37 darbuotojai pagal pareigybės panaikinimą. „Po reorganizacijos perskirsčius funkcijas, savivaldybė kiekvieną mėnesį sutaupo maždaug po 46 tūkst. Eur“, – skaičiavo D. Kinachienė.

Savivaldybės darbuotojos teigimu, minėtas asmuo jau yra grąžintas į darbą, o teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas.

Advokatas: viskas krenta ant mokesčių mokėtojų pečių

Nukentėjusiajam atstovavęs advokatų kontoros „Law&Suit“ advokatas Renaldas Baliūtis teigia, kad nurodyta situacija teisiniu požiūriu vertintina kritiškai.

„Vertinant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per viešojo administravimo subjekto prizmę, yra visiškai nepateisinami neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos pavyzdžiai, nes pati savivaldybės administracija dalyvauja norminių teisės aktų, susijusių su priėmimo į valstybės tarnybą, sąlygomis, kvalifikacijos, amžiaus ir kitais reikalavimais eiti atitinkamas pareigas valstybės tarnautojui, kūrime“, – LRT.lt sakė advokatas.

R. Baliūčio teigimu, dėl šios priežasties viešojo administravimo subjektui atsiranda erdvė piktnaudžiauti savo įgalinimais, nepagrįstai ir neteisėtai vertinti valstybės tarnautojo atitikimą paties viešojo administravimo subjekto patvirtintiems reikalavimams, tokiu būdu pažeisti valstybės tarnautojo teises, kurias šis gali ginti vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, teisminiu keliu. „Nors šiame straipsnyje aptariamu atveju mano atstovaujamas valstybės tarnautojas atitiko visus keliamus pareigybės reikalavimus bei buvo nuolat jo darbas vertinamas tik labai gerai, tačiau vis tiek buvo nepagrįstai atleistas iš pareigų“, – aiškino advokatas.

„Kalbant apie teisingumo užtikrinimą, viešojo administravimo subjektai yra finansuojami iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų, todėl atviru klausimu lieka dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų neteisėtumo kylančių ginčų sprendimo sąnaudų (kompensacijos už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš valstybės tarnybos iki teismo priėmimo dienos ir kt.) atlyginimas, krentantis ant mokesčių mokėtojų pečių.

Manau, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, atsižvelgiant į šios institucijos turimų įgalinimų apimtį, vykstantys neteisėto atleidimo iš pareigų atvejai yra nepriimtini, tačiau praktika rodo, kad bylų teisme dėl neteisėto atleidimo, konkrečiu atveju dėl panaikintos valstybės tarnautojo pareigybės, vis dar pasitaiko“, – kalbėjo advokatas.

Lrt.lt, delfi.lt